Mestské Lesy Poprad

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena vrátane DPH Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Detail
1003/2017/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere Poskytnutie peňažných prostriedkov 30000,00 23. 10. 2017 22. 10. 2018 2017-7.pdf
2017/6 MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Zmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 2000,00 16. 10. 2017 31. 12. 2017 2017-6.pdf
2017/5 Zuzana Skokanová Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v BOZP a OPP Poradenská činnosť v oblasti BOZP a OPP 240,00 1. 10. 2017 31. 12. 2017 2017-5.pdf
2017/4 Foresta SK, a.s. Dodatok k zmluve o udelení licencie Program Webles 164,39 18. 9. 2017 31. 12. 2017 2017-4.pdf
2017/3 PRE MESTO, o.z. Darovacia zmluva ihličnatá guľatina, ihličnaté palivo 145,82 2. 8. 2017 31. 8. 2017 2017-3.pdf
2017/2 Advokátska kancelária HMG LEGAL, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Právna pomoc 660,00 3. 7. 2017 31. 10. 2017 2017-2.pdf
2017/1 Klub Strážanov Darovacia zmluva ihličnaté palivo 86,02 28. 6. 2017 31. 8. 2017 2017-1.pdf
2016/1 Foresta SK, a.s. Dodatok zmluvy o udelení licencie Software Webles 249,59 4. 10. 2016 31. 12. 2016 zmluva37-2016.pdf
1072/144/16Pv Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke vody dodávka vody verejným vodovodom 1,09 9. 9. 2016 1. 1. 1970 zmluva36-2016.pdf
33/2016 3AL biketrial club Poprad Darovacia zmluva ihličnatá guľatina 552,00 22. 8. 2016 31. 8. 2016 zmluva33-2016.pdf
( Položky: 1 - 10 z 81 )