Mestské Lesy Poprad

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena vrátane DPH Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Detail
1/2013 Zolka Zvolen, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva dodávka drevnej hmoty 0,00 7. 1. 2013 31. 12. 2013 zmluva1-2013.pdf
418/1169-36/2012 Pôdohospodárska platobná agentúra zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na mladé lesné porasty 6526,14 11. 12. 2012 31. 12. 2012 zmluva18-2012.pdf
1/42/2012 Foresta SK, a.s. Zmluva o udelení licencie - dodatok software LHKE 237,59 28. 11. 2012 30. 11. -0001 zmluvy_42-2012.pdf
1/41/2012 Varečková Anna Nájomná zmluva o dočasnom užívaní lesného p chov včelstiev 4,32 9. 11. 2012 30. 11. -0001 zmluvy_41-2012.pdf
1/40/2012 Mesto Poprad Darovacia zmluva drevná hmota 322,56 29. 10. 2012 9. 11. 2012 zmluvy_40-2012.pdf
1/39/2012 Mesto Poprad Dodatok č.2 k nájomnej zmluve lesné pozemky 0,00 24. 10. 2012 30. 11. -0001 zmluvy_14-_2012.pdf
1/29/2012 Brantner Poprad, s.r.o. Zmluva o podnájme priestorov lesné pozemky 796,80 25. 9. 2012 30. 11. -0001 zmluvy29-2012.pdf
1/37/2012 Mesto Poprad Darovacia zmluva drevná hmota 1821,60 13. 9. 2012 21. 9. 2012 zmluvy_12-2012.pdf
789/2012 Mesto Poprad dohoda o poskytnutí náhrady náhrada za obmedzenie vlastníckych práv 1,20 10. 7. 2012 31. 12. 2012 zmluvy_11-2012.pdf
1/28/2012 Mesto Poprad Darovacia zmluva drevná hmota 351,90 8. 6. 2012 31. 12. 2012 zmluvy_9-2012.pdf
( Položky: 91 - 100 z 113 )