Mestské Lesy Poprad

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena vrátane DPH Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Detail
1/10/2012 Dietrich Anton Dodatok č.1 k nájomnej zmluve dočasné užívanie lesného pozemku 37,80 12. 3. 2012 12. 3. 2017 zmluvy_4-2012.pdf
1/2012 LVL Schory, spol. s r.o. zmluva o dielo ťažba, približovanie, manipulácia dreva 0,00 15. 2. 2012 31. 12. 2012 zmluvy_2012.pdf
2/2012 Michal Korenko zmluva o dielo ťažba, približovanie, manipulácia dreva 0,00 15. 2. 2012 31. 12. 2012 zmluvy_2-2012.pdf
3/2012 Stemp M&G s.r.o. zmluva o dielo ťažba, približovanie, manipulácia dreva 0,00 15. 2. 2012 31. 12. 2012 zmluvy_3-2012.pdf
1/2011 Sklenka Peter, Mgr. Nájomná zmluva o dočasnom užívaní lesného p časť lesného pozemku parcela KN-C č. 7538/1 185,85 21. 10. 2011 velri.pdf
6/2011 Gavaler Ján zmluva o vykonaní ťažby a manipulácii dreva ťažba, približovanie, triedenie dreva 0,00 2. 9. 2011 31. 12. 2011 img135.pdf
7/2011 Hlavčák Jozef zmluva o vykonaní ťažby a manipulácii dreva ťažba, približovanie, triedenie dreva 0,00 2. 9. 2011 31. 12. 2011 img136.pdf
34/2018 BBG stav s.r.o. zmluva o dielo Horáre 0,00
( Položky: 121 - 128 z 128 )