Mestské Lesy Poprad

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena vrátane DPH Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Detail
3/2018 MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo Ukončenie Zmluvy o dielo 0,00 21. 3. 2018 3-2018.pdf
2/2018 LESY SR, štátny podnik Dohoda o určení výšky a sp. poskytnutia náhrady Poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastn. práv na lesných pozemkoch 320,00 16. 1. 2018 2-2018.pdf
1/2018 Zolka Zvolen, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva Dodanie drevnej hmoty 0,00 3. 1. 2018 31. 12. 2018 1-2018.pdf
2017/9 Mesto Poprad Dohoda o určení výšky a sp. poskytnutia náhrady Poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastn. práv na lesných pozemkoch 1,00 29. 12. 2017 31. 12. 2018 2017-10.pdf
2017/8 JUDr. Bohuslav Gelatka Zmluva o kontrolnej činnosti Vykonávanie činnosti podľa zákona o RPVS 390,00 29. 11. 2017 31. 12. 2018 2017-9.pdf
1003/2017/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere Poskytnutie peňažných prostriedkov 30000,00 23. 10. 2017 22. 10. 2018 2017-8.pdf
2017/6 MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Zmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 2000,00 16. 10. 2017 31. 12. 2018 2017-7.pdf
2017/5 Zuzana Skokanová Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v BOZP a OPP Poradenská činnosť v oblasti BOZP a OPP 240,00 1. 10. 2017 2017-6.pdf
2017/4 Foresta SK, a.s. Dodatok k zmluve o udelení licencie Program Webles 164,39 18. 9. 2017 17. 9. 2018 2017-5.pdf
2017/3 PRE MESTO, o.z. Darovacia zmluva ihličnatá guľatina, ihličnaté palivo 145,82 2. 8. 2017 31. 8. 2017 2017-4.pdf
( Položky: 41 - 50 z 131 )